Sermons by “Petrus Kriel”

01 Nagevors Twee-in-Een

Geloofsdokument. Na die openbare optrede van dr. Manie Malan en die verslae van die NG Gemeente Levubu, het die NG Kerk twee innerlik teenstrydige geestelikhede as reg probeer regverdig. Hierdie boek het gewys dat die twee-en-een poging ʼn valse geestelikheid is.

Lees of Aflaai

05 Boeke Protestants Vry Om Te Protesteer

Hierdie boek stel die afgodsdiens van die moderne Christelikheid se inhoud teenoor die Woord van God se openbaring. Dit wys die sogenaamde “evangeliese geestelikheid” uit as alternatief op die evangelie en wet. Dit wys ook op die impak wat dit op die gemeenskap het.

Lees of Aflaai

20181223 Christus regeer ons in en deur genade. Hy gee aan ons die Heilige Gees as die geskenk van Kersfees

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus die Here deur sy geboorte met Kersfees die beloofde Seun is wat in Jesaja 9 aangekondig word. Die Gees van Kersfees is die Heilige Gees, nie die geestigheid van die wêreld nie. Kersfees gaan oor hoe Christus die Here word wat sy kerk deur sy Gees in genade regeer en so vir hulle Wonderbare Raadsman, Sterkte God, Ewige Vader en Vredevors is – Hy straf hulle nooit vir enige sonde nie en gee vir hulle die liefde wat hulle nie verdien nie. Op hierdie wyse verbreek die Here die magsgreep van anargisme op gelowiges. Hulle word, is en bly mense binne ʼn donker land onder die juk van die wetteloosheid van wetteloses wat getrou bly aan die reg en geregtigheid van die liefde van die Here. Die Here verbreek ook die magsgreep van die wetteloosheid van wetteloses deur hulle volgens sy wet te straf. Só is Christus die Lig vir sy kerk in ʼn donker land

Lees of Aflaai

Die 95 Stellings 31 Oktober 1517 Wittenberg Duitsland

Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther 95 stellings aan die kasteelkerk in Wittenberg se deur as kennisgewing tot openbare debat opgesit. Hier kry u ʼn Afrikaanse vertaling van hierdie stellings deur ds. PJ Kriel ter herdenking aan die 500 se Reformasie na hierdie gebeurtenis.

Lees of Aflaai

Die geskiedenis van die aflaatstryd soos deur Luther self beskryf 1545

Hierdie is ʼn artikel deur Martin Luther self nou in Afrikaans vertaal. Die leser kan sy eie weergawe van wat met hom, en die geloofsaak wat hy aan die orde gestel het, gebeur het na hy die 95 stellings openbaar gemaak het.

Lees of Aflaai