Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2022.01.09 Preek Vrede tevredenheid konflik geweld. Christus maak ons vredemakers nie vredebewaardes nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen om vrede te maak en die vrede te bewaar. Ons as gelowiges maak vrede met God se wet as hoe ons moet lief hê omdat God ons in Christus vir sy liefde geheilig het. God se wil is ons vrede! Vrede bewaar gaan daaroor om mense gemaklik te laat voel in hul self tevredenheid oor hul sondigheid. Dit is die nuwe eis van ʼn nuwe heidendom in Suid Afrika: ons mag mense nie in nie oor hul sondigheid ongemaklik laat voel nie want dit is hulle liefdes. Christus se koms as ons Here was nooit om die wêreld tevrede te laat wees in hul sondigheid nie, maar om sondaars vrede te laat vind om volgens God se wil te leef.

Lees of Aflaai

2022.01.02 Preek Nuwe jaar vooruitsig verwagting moedeloos eer. Christus se liefde en diens is ons toekoms

Inhoud Ons toekoms is Christus se liefde en ons diens aan Christus as sy kerk. Christus self sal alle kragte en magte in sy voorsienigheid só bestuur dat alles sal meewerk om ons toekoms in sy liefde en diens te verseker. Daarom sien ons nie ons toekoms is die kragte en magte van die owerhede van hierdie wêreld nie. Ons soek dit ook nie in ons eie gesinne en gemeenskap nie. Meer en totaal anders as wat ons kan dink of beplan is Christus besig om ons deur alle kragte en magte na ons toekoms met hom te lei.

Lees of Aflaai

2021.12.25 Kersfees Maria heilig moeder van God oermoeder diensmeisie. Christus is God se ontfermende liefde vir ons

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus die Kneg van God is wat uit Maria as geringe diensmeisie gebore is. God maak Maria nie ʼn magtige vrou deur haar Jesus se ma te maak nie. God maak haar kosbaar, heilig in sy liefde en diens. God word mens deur Maria. God word nie god binne in Maria nie. So word God mens tussen mense sodat ons vir sy liefde geheilig is om mens tussen mense vir God te wees. God maak ons kosbaar vir sy liefde sodat ons liefde as sondaars vir God volhoubaar kan wees. Christus maak God die Vader ons Vader, nie sy ma ons koningin- of oermoeder nie. Die Rooms Katolieke Kerk soek ʼn magtige godsmoeder en die Pinksterbeweging ʼn oermoeder om goddelik te wees, nie ʼn Kneg van ʼn diensmeisie wat hulle diensbaar maak nie.

Lees of Aflaai

2021.12.12 Preek Kersfees Krismis Advent Jesaja 9. Christus is die Here wat God se reg en geregtigheid laat werk

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen gelowiges se Kersfees en goddeloses se Krismis. Kersfees is die fees dat God ons sy Seun gegee het om sy reg en geregtigheid weer vir ons as sondaars te laat werk. Sy Seun se reg en geregtigheid is om vir ons die straf vir ons sondes te wees en ons in sy beloning vir sy liefde te laat leef. In hierdie reg en geregtigheid van die Christus is God in sy wet weer vir ons Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. Goddeloses vier Krismis: die fees waarin God die pateet word wat op sy reg en geregtigheid opgegee het en ʼn menslike afgod geword het wat hulle die presente gee wat hulle begeer.

Lees of Aflaai

2021.12.05 Preek bruid bruidegom prostituut ruim huis bordeel. Die Nagmaal is ons uitnodiging na die Lam se bruilofsfees

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges met Christus se wederkoms bestem is vir die bruilofsfees met Hom as Lam, nie vir oordeel nie. Christus is vir ons met sy wederkoms die Bruidegom en sy kerk is sy bruid wie Hy openbaar Homself vir ewig in sy liefde mee gaan verenig. Christus is bruidegom vir sy hele kerk, wat was, wat is en wat nog sal kom. Christus verwerp en verniel die groot prostituut van hierdie wêreld wat maak asof sy ook een van sy geliefdes is. Die ruim huis van die valse kerk is ʼn geestelike bordeel, nie die stad waarin Christus met sy bruid saam leef nie. Hulle maak van die Here ʼn ontroue Bruidegom, ʼn bigamis wat vir sy kerk en die prostituut man moet wees en ʼn poligamis wat alle godsdienste van die wêreld omhels.

Lees of Aflaai

2021.11.20 Preek kairos oomblik vrees uitkoms diens waarborg. Onder druk bly gelowiges God vertrou en dien

Inhoud Hierdie preek wys dat beslissende oomblikke die mens se eiegeregtige en selfbemagtende kragdadigheid teenoor God ontbloot. In kairos-oomblikke wys die mens dat hy weet sy eie god is ʼn niksseggende God wat geen uitkoms kan gee nie. Daarom tree ongelowiges op volgens die druk van omstandighede. Gelowiges vertrou God altyd, ook in beslissende oomblikke, en is dit net nog oomblikke van toewyding en diens.

Lees of Aflaai

2021.11.14 Preek doop nuut oud sein krag. In Christus is ons kinders nuwe skeppings

Inhoud Hierdie preek wys hoe verbondsouers se kinders die Here se nuwe skeppings is en ʼn nuwe innerlike het, anders as God se ou skeppings. God se nuwe skeppings werk in Christus só dat hulle sondes die Here sʼn is en hulle vir God só reg is vir sy liefde en diens. Die ou skeppings van die Here se binnekant werk deur self reg te wil wees en alles self reg te wil maak met krag. Nuwe skeppings werk met sein en ou skeppings werk met krag. Ons doop babas van verbondsouers as God se nuwe skeppings.

Lees of Aflaai

2021.10.31 Preek Troos vertroosting geluk pyn inspanning volle lewe. Die Here is ons Vertrooster nie ons gelukbringer nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Heilige Gees as Trooster en die gees van afgodsdiens wat die gelukbringer is. Dit wys die verskil tussen die troos wat Christus bring waardeur ons altyd in God die Vader se liefde leef en die gees van geluksaligheid waarin mense in goeters geluk vind. Dit wys hoe ons getroos in Christus in alle tye van die lewe voluit kan leef vir God en hoe hulle wat geluksaligheid ervaar in geen tyd kan inpas waarin hulle leef nie.

Lees of Aflaai

2021.10.24 Preek onvoorwaardelik reg maak reg kry vra en gee vergifnis. Christus maak vergifnis liefde

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen vergifnis uit die geloof in Christus se regverdigmaking van sondaars en vergifnis as die manier waarop mense mekaar probeer reg kry en hul sondes teenoor mekaar probeer reg maak.

Lees of Aflaai

2021.10.17 Preek Openbare belydenis oordeel soos Jesus. Ons onderskei die liggaam van die Here in die Nagmaal tekens

Inhoud Hierdie preek wys hoe gelowiges die Here se liggaam in die tekens van brood en wyn in die Nagmaal onderskei. Hulle sien en glo dat Christus vandag nog steeds mens van vleis en bloed in die hemel is, en dat Hy deur die krag van sy Godheid hulle met Hom só verenig dat hulle sonde sy sonde is en sy gehoorsaamheid hulle gehoorsaamheid is. In die tekens van brood en wyn onderskei gelowiges wie is die een wat vir sondes gebreek en uitgegiet is, Christus en wie vir God se liefde heel is, ons wie in Christus is. In die moderne Christelikheid is die Nagmaal ʼn teken dat jy soos Jesus moet wes en leef en só word die Nagmaal die teken waarmee mense God se oordeel oor hulleself bring.

Lees of Aflaai