Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2021.07.18 Preek staatsgreep opstand onrus anargie. Konings regeer deur die guns van God, nie van die massa nie

Inhoud Hierdie preek wys die oorsprong, inhoud en verloop van Absalom se beplande staatsgreep teen Dawid. Dit wys ook Dawid se staatsmanskap tydens hierdie staatkapingspoging en hoe God sy raadsplan om Salomo koning te maak uitvoer deur Absalom as moordenaar en anargis met sy eie geweld te vernietig. In hierdie uitleg van hierdie staatsgreep kan gelowiges ontdek hoe God voor, tydens en deur ʼn staatsgreep konings aanstel wie in sy guns is en mense wat in mense se guns is met hulle eie geweld waarmee hulle na mag gryp vernietig.

Lees of Aflaai

2021.07.11 Preek Pandemie Covid-19 raadsplan missie visie Christus begin en voltooi God se onderneming met ons

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in die geloof leef in Christus se onsigbare liefde en sy vervulling van al God se ondernemings met ons lewe. Ons leef nie met geloof in die missies en vissie wat ons vir ons eie lewe sien nie. Wie leef in die geloof in hulle eie doelstellings en doelwitte sal deur die vernieling van hierdie pandemie die sigbare waarin hulle glo, verloor, moeg word en uitsak. Omdat ons in die onsigbare Chrístus glo, sal ons nie ons geloof in Hom verloor, moeg word en uitsak op die lewe nie, want Hy hou aan met ons en voltooi alles wat Hy met ons onderneem het vir en met ons.

Lees of Aflaai

2021.07.03 Preek Daaglikse brood afhanklik aangewese nood bid mediteer. Die Here versorg ons aanhoudend, oomblik vir oomblik

Inhoud Hierdie preek wys dat ons liggaamlike menslikheid ons oomblik tot oomblik op God se aanhoudende sorg aangewese maak. Christus is die Here wat ons oomblik tot oomblik versorg met alles waarvoor ons op Hom aangewese is. Daarom kan ons dag tot dag, oomblik tot oomblik vir elke behoefte tot Hom bid. Die moderne Christelikheid minag hierdie aangewesenheid op God vir hulle eiemagtigheid waarin hulle vir God gee wat God nodig het en daarom God se praat-saam vriende word. Daarom vervang die moderne Christelikheid ook gebed met meditasie waardeur God ons praatsaam maat word. Die pandemie het hierdie eiewaan vernietig en ons oomblik tot oomblik aangewesenheid op Christus weer herbevestig.

Lees of Aflaai

2021.06.26 Preek Getuig storie sosiale opheffing in pas ritme. Ons getuig oor Christus en vertel nie godstories nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die inhoud van ʼn getuienis oor Christus en vertellings oor wat mense vir God doen, van God sien en met God beleef. Dit wys dat Christus deur getuienis oor Hom, geloof en geloofsgehoorsaamheid in mense skep, maar as God absoluut niks deur godstories doen nie. Wat met mense gebeur deur godstories is eenvoudig net wat mense met mense doen, nie wat God met mense doen nie. Dit wys ook hoe die NG Kerk se nuwe missionaliteit berekend net godstories is en nie meer getuienis oor Christus wil wees nie.

Lees of Aflaai

2021.06.20 Preek evangelie goeie nuus storie mites getuie. Christus is die Nuusmaker nie ‘n storie nie

Inhoud Hierdie preek wys de verskil tussen God se uitvoer en openbaring van sy verlossingsplan en mense se selfopgemaakte godstories van afgode. God maak nuus en laat sy verlossing gebeur. Vir afgode moet mense stories met mooi boodskappies opmaak waarin mense hulle kan inleef. Nuus word geglo, nie beleef nie. Net so word God se verlossingsdade geglo. Godstories word beleef. Die evangelie van God se magsdade word deur getuies aangekondig. Godstories word deur storievertellers opgemaak. Die Bybel noem godstories fabels, mits en legendes. Die NG Kerk is besig om nuwe godstories op te maak in die plek van die getuienis van die heilsdade van Christus, sodat mense nie meer in die evangelie glo nie maar met God identifiseer.

Lees of Aflaai

2021.06.13 Preek eie aanspreeklikheid kollektiewe mag spot. God maak ons diens volhoubaar

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die pad van regverdiges en die pad van
goddeloses. Dit is die verskil tussen die pad wat God vir ons as gelowiges maak in sy
skepping teenoor die selfopgemaakte paaie van goddeloses in hulle selfopgemaakte wêrelde.
God maak ons die regverdiges in sy skepping wat ons lewe rig volgens sy wil in sy wet en
wat goddeloses ontwrig en verwar in hul eiemagtigheid

Lees of Aflaai

2021.05.30 Preek wedergeboorte Heilige Gees saad. Christene ontkiem en groei uit die evangeliewoord

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges wedergebore is deur die evangelie-verkondiging. Dit
wys ook dat die wedergeboorte van die moderne Christelikheid iets anders is. Dit is
identifikasie met God se goddelikheid. Dit is sonde wat aan die kerk opgedring word asof dit
wedergeboorte is.

Lees of Aflaai

2021.05.16 Preek opgee oorgee eie lewe. Ons leef ons lewe in Christus se verdienste

Inhoud Hierdie preek wys dat ons leef ons eie lewe op die krediet van Christus se lewe.
Christus het sy regverdige en heilige lewe se beloning opgegee en vir ons gegee as die
beloning waarbinne ons leef. Ons gee nie ons lewe op en prys vir God nie, ons leef ons lewe
op Christus se krediet vir God.

Lees of Aflaai

2021.05.09 Preek veelgodendom vader duiwel groot gebod. Christus is die Here God, nie ons eie god nie

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat die krisis met die gebod hoe om God lief te hê, juis is dat
mense hul god só lief het. Mense het hul god met hul hele hart, siel, verstand en al hul krag
lief, maar nie die Here God nie. Christus maak dat Hy Here God vir ons is en verlos ons só
van ons eie god. Op hierdie wyse maak Christus dat ons die Here God weer kan liefhê
volgens die groot gebod.

Lees of Aflaai

2021.05.07 Preek roudiens tervergeefs sorg oorwinning Die Here is ons Herder vir ewig

Inhoud. Die openbaring van die Here as Herder maak Hom bekend in sy omvattende sorg.
Die geloof in hierdie omvattende sorg word bely met die woorde: Ek kom niks kort nie.

Lees of Aflaai