Hulpbronne in “Ontknoping”

19840608 Pinkster Sibasa Die ware en die valse bekering

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19840607 Pinkster Sibasa Die tekens wat die Helige Gees werk waar die kerk getuig

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19840606 Pinkster Sibasa Die getuienis van die Heilige Gees

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19840605 Pinkster Sibasa Die uitstorting van die Heilige Gees

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19840604 Pinkster Sibasa Die doop met die Heilig Gees in die Lukas Evangelie

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19840602 Pinkster Sibasa Die doop met die Heilige Gees in die Johannes Evangelie

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19840601 Pinkster Sibasa Die doop met die Heilige Gees in die Matteus Evangelie

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19830821 SWA Sodolietbasis Luk 15 Die Verlore Seun

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19830529 Voortrekker Hoogte Wes Gelykenis van die saaier

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai

19820314 Silverton Christus moet godverlate vir ons sterf. Daarom verloen Petrus Christus en hul as gebroke yweraar Mat. 26. 31-35

Hierdie is een van die 4 preke wat prop. PJ Kriel in 1984 in Sibasa se RSA klubsaal vir die gesekondeerde amptenare van die RSA na Vendaland gepreek het. Hierdie 4 preke, waarvan 3 op klankbaan is, het saam met die Pinksterpreke in Sibasa van 1 tot 8 Junie 1984 die nuwe geloofsgrondslag en rigting van die NG Gemeente Levubu geword. Die inhoud van hierdie preke, met die onderskeid van ware en valse geloof in elke preek, was ook die geloofsinhoud wat die Pinkstergeestelikes in die gemeente teen hierdie prediking in opstand gebring het. Hulle opstand teen hierdie preekinhoud het hul mag in die kerkraad en gemeente gebreek.

Lees of Aflaai