Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

2021.05.30 Preek wedergeboorte Heilige Gees saad. Christene ontkiem en groei uit die evangeliewoord

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges wedergebore is deur die evangelie-verkondiging. Dit wys ook dat die wedergeboorte van die moderne Christelikheid iets anders is. Dit is identifikasie met God se goddelikheid. Dit is sonde wat aan die kerk opgedring word asof dit wedergeboorte is.


20210516 Preek opgee oorgee eie lewe. Ons leef ons lewe in Christus se verdienste

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat ons leef ons eie lewe op die krediet van Christus se lewe. Christus het sy regverdige en heilige lewe se beloning opgegee en vir ons gegee as die beloning waarbinne ons leef. Ons gee nie ons lewe op en prys vir God nie, ons leef ons lewe op Christus se…


2021.05.16 Preek opgee oorgee eie lewe. Ons leef ons lewe in Christus se verdienste

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat ons leef ons eie lewe op die krediet van Christus se lewe. Christus het sy regverdige en heilige lewe se beloning opgegee en vir ons gegee as die beloning waarbinne ons leef. Ons gee nie ons lewe op en prys vir God nie, ons leef ons lewe op Christus se…


20210509 Preek veelgodendom vader duiwel liefde. Christus is die Here God, nie ons eie god nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat die krisis met die gebod hoe om God lief te hê, juis is dat mense hul god só lief het. Mense het hul god met hul hele hart, siel, verstand en al hul krag lief, maar nie die Here God nie. Christus maak dat Hy Here God vir ons…


2021.05.09 Preek veelgodendom vader duiwel groot gebod. Christus is die Here God, nie ons eie god nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat die krisis met die gebod hoe om God lief te hê, juis is dat mense hul god só lief het. Mense het hul god met hul hele hart, siel, verstand en al hul krag lief, maar nie die Here God nie. Christus maak dat Hy Here God vir ons…


20210507 Preek roudiens tervergeefs sorg oorwinning Die Here is ons Herder vir ewig

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud. Die openbaring van die Here as Herder maak Hom bekend in sy omvattende sorg. Die geloof in hierdie omvattende sorg word bely met die woorde: Ek kom niks kort nie.


2021.05.07 Preek roudiens tervergeefs sorg oorwinning Die Here is ons Herder vir ewig

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud. Die openbaring van die Here as Herder maak Hom bekend in sy omvattende sorg. Die geloof in hierdie omvattende sorg word bely met die woorde: Ek kom niks kort nie.