Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20211008 Preek Skrikbeeld vries veg vlug Kaleb. Ons kan want die Here is ons beskutting

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil om in droomland of binne die beloftes van God in sy skepping te leef. In droomland is alle berigte oor die werklike land en gemeenskap vir mense skrikbeelde wat hulle in hul roeping en dagtaak laat vries, laat veg met mekaar en uit God se beloftes vlug. In ons…


2021.10.10 Preek Skrikbeeld vries veg vlug Kaleb. Ons kan want die Here is ons beskutting

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil om in droomland of binne die beloftes van God in sy skepping te leef. In droomland is alle berigte oor die werklike land en gemeenskap vir mense skrikbeelde wat hulle in hul roeping en dagtaak laat vries, laat veg met mekaar en uit God se beloftes vlug. In ons…


20211003 Preek voorsien plan visie missie gewone lewe. God is met sy raadsplan en ons met ons dagtake besig

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat God in sy voorsienigheid met sy raadsplan besig is en ons met ons gewone daaglikse roeping en dagtake. Ons roeping en dagtake is nie ʼn manier waarop ons betrokke raak saam met God in sy voorsienige besluit en beskikking van alles nie. Ons kan ons aan ons dagtake toewy in…


2021.10.03 Preek voorsien plan visie missie gewone lewe. God is met sy raadsplan en ons met ons dagtake besig

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat God in sy voorsienigheid met sy raadsplan besig is en ons met ons gewone daaglikse roeping en dagtake. Ons roeping en dagtake is nie ʼn manier waarop ons betrokke raak saam met God in sy voorsienige besluit en beskikking van alles nie. Ons kan ons aan ons dagtake toewy in…


20210926 Preek slagspreuk belydenis heerser Hoof liggaam. Jesus is Here en Christus

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die kerk se geloofsbelydenis dat Jesus Here en Christus is en die geestelikes se slagkreet “Jesus is Here!” Hull regverdig hul slagkreet vir Jesus uit 1 Kor. 12: 3, maar die Here verwerp hul slagkreet in Matteus 7: 21 – 24. Dit wys dat Jesus as Hoof van…


2021.09.26 Preek slagspreuk belydenis heerser Hoof liggaam. Jesus is Here en Christus

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die kerk se geloofsbelydenis dat Jesus Here en Christus is en die geestelikes se slagkreet “Jesus is Here!” Hull regverdig hul slagkreet vir Jesus uit 1 Kor. 12: 3, maar die Here verwerp hul slagkreet in Matteus 7: 21 – 24. Dit wys dat Jesus as Hoof van…


20210919 Preek prediker predikant diens aanbidding Samuel. God skep bedienaars van sy Woord vir sy kerk

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud hierdie preek wys hoe God self as Here oor alle magte in hemel en op aarde vir Hom bedienaars van sy Woord skep en vorm. Ook hoe God hulle wat sy diens vir hulle goddeloosheid en losbandigheid kaap, uit sy diens verwyder. God self maak predikante en professore wat Hom, sy offer en aanbidding…


2021.09.19 Preek prediker predikant diens aanbidding Samuel. God skep bedienaars van sy Woord vir sy kerk

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud hierdie preek wys hoe God self as Here oor alle magte in hemel en op aarde vir Hom bedienaars van sy Woord skep en vorm. Ook hoe God hulle wat sy diens vir hulle goddeloosheid en losbandigheid kaap, uit sy diens verwyder. God self maak predikante en professore wat Hom, sy offer en aanbidding…


20210917 Preek Roudiens breekbaar skat behoue. God bewaar ons vir die kosbaarheid om Christus se lewe te deel

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat niks in ons menswees onbreekbaar is nie, maar dat in ons breekbaarheid is God die heen wat ons hanteer deur al die bestierings wat Hy oor ons bring en al die ellende wat ons oor onsself bring op so wyse dat Hy ons vir die lewe wat ons met Chrístus…


2021.09.17 Preek Roudiens breekbaar skat behoue. God bewaar ons vir die kosbaarheid om Christus se lewe te deel

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat niks in ons menswees onbreekbaar is nie, maar dat in ons breekbaarheid is god die heen wat ons hanteer deur al die bestierings wat Hy oor ons bring en al die ellende wat ons oor onsself bring op so wyse dat Hy ons vir die lewe wat ons met Chrístus…