Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

20211121 Preek kairos oomblik vrees uitkoms diens waarborg. Onder druk bly gelowiges God vertrou en dien

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys dat beslissende oomblikke die mens se eiegeregtige en selfbemagtende kragdadigheid teenoor God ontbloot. In kairos-oomblikke wys die mens dat hy weet sy eie god is ʼn niksseggende God wat geen uitkoms kan gee nie. Daarom tree ongelowiges op volgens die druk van omstandighede. Gelowiges vertrou God altyd, ook in beslissende oomblikke,…


2021.11.20 Preek kairos oomblik vrees uitkoms diens waarborg. Onder druk bly gelowiges God vertrou en dien

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys dat beslissende oomblikke die mens se eiegeregtige en selfbemagtende kragdadigheid teenoor God ontbloot. In kairos-oomblikke wys die mens dat hy weet sy eie god is ʼn niksseggende God wat geen uitkoms kan gee nie. Daarom tree ongelowiges op volgens die druk van omstandighede. Gelowiges vertrou God altyd, ook in beslissende oomblikke,…


20211114 Preek doop nuut oud sein krag. In Christus is ons kinders nuwe skeppings

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys hoe verbondsouers se kinders die Here se nuwe skeppings is en ʼn nuwe innerlike het, anders as God se ou skeppings. God se nuwe skeppings werk in Christus só dat hulle sondes die Here sʼn is en hulle vir God só reg is vir sy liefde en diens. Die ou skeppings…


2021.11.14 Preek doop nuut oud sein krag. In Christus is ons kinders nuwe skeppings

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys hoe verbondsouers se kinders die Here se nuwe skeppings is en ʼn nuwe innerlike het, anders as God se ou skeppings. God se nuwe skeppings werk in Christus só dat hulle sondes die Here sʼn is en hulle vir God só reg is vir sy liefde en diens. Die ou skeppings…


20211031 Preek Troos vertroosting geluk pyn inspanning volle lewe. Die Here is ons Vertrooster nie ons gelukbringer nie

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Heilige Gees as Trooster en die gees van afgodsdiens wat die gelukbringer is. Dit wys die verskil tussen die troos wat Christus bring waardeur ons altyd in God die Vader se liefde leef en die gees van geluksaligheid waarin mense in goeters geluk vind. Dit wys hoe…


2021.10.31 Preek Troos vertroosting geluk pyn inspanning volle lewe. Die Here is ons Vertrooster nie ons gelukbringer nie

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Heilige Gees as Trooster en die gees van afgodsdiens wat die gelukbringer is. Dit wys die verskil tussen die troos wat Christus bring waardeur ons altyd in God die Vader se liefde leef en die gees van geluksaligheid waarin mense in goeters geluk vind. Dit wys hoe…


20211024 Preek onvoorwaardelik reg maak reg kry vra en gee vergifnis. Christus maak vergifnis liefde

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen vergifnis uit die geloof in Christus se regverdigmaking van sondaars en vergifnis as die manier waarop mense mekaar probeer reg kry en hul sondes teenoor mekaar probeer reg maak.


2021.10.24 Preek onvoorwaardelik reg maak reg kry vra en gee vergifnis. Christus maak vergifnis liefde

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen vergifnis uit die geloof in Christus se regverdigmaking van sondaars en vergifnis as die manier waarop mense mekaar probeer reg kry en hul sondes teenoor mekaar probeer reg maak.


20211017 Preek Openbare belydenis oordeel soos Jesus. Ons onderskei die liggaam van die Here in die Nagmaal tekens

Gepubliseer op MP3 Preke

Inhoud Hierdie preek wys hoe gelowiges die Here se liggaam in die tekens van brood en wyn in die Nagmaal onderskei. Hulle sien en glo dat Christus vandag nog steeds mens van vleis en bloed in die hemel is, en dat Hy deur die krag van sy Godheid hulle met Hom só verenig dat hulle…


2021.10.17 Preek Openbare belydenis oordeel soos Jesus. Ons onderskei die liggaam van die Here in die Nagmaal tekens

Gepubliseer op Preke manuskripte

Inhoud Hierdie preek wys hoe gelowiges die Here se liggaam in die tekens van brood en wyn in die Nagmaal onderskei. Hulle sien en glo dat Christus vandag nog steeds mens van vleis en bloed in die hemel is, en dat Hy deur die krag van sy Godheid hulle met Hom só verenig dat hulle…


1 2 3 115