Omdat ons in God se liefde is kan ons God se raad begryp sonder dat ons die lewe verstaan. Begrafnis Nico van der Walt

Gelowiges begryp die liefde wat God vir hulle in Christus Jesus het, maar hulle verstaan nooit die raadsplan van God met hulle lewe. Daarom kan hulle met die lewenskuns leef om alles te begryp sonder om die raadsplan van God te verstaan.