14 ‘n Voordrag by die Limpopo Ringe Forum deur ds. PJ Kriel oor die werklikheid van ‘n staatsteologiese fakulteit aan die UP

In hierdie voordrag het ds. Kriel aan hierdie kerklike vergadering uitgewys dat die fakulteit se rol verander het. Dit gaan nie meer predikante oplei in die geloof van die NG Kerk nie, maar nuwe profete vir die nasiegodsdiens van die staat en intellektueles.