Les 8 God se liefde vir ons en ons liefde vir God – tabel

Hierdie tabel is ‘n uitleg wat die verduideliking van les 8 vergemaklik