Les 8 Die evangelie is God se liefde vir ons en die wet is ons liefde vir God – die 2 verskillende dele van die Bybel

Na hierdie lesing volg ‘n tabel wat u byderhand moet hou wat u kan gebruik vir die mp3 lesing