Les 22 Die evangelie rus ons toe om in die gewone lewe mekaar in een gemeente te dien in liefde