Les 16 Jesus is ons Dinamo in die Hemel – Hy draai ons sondeskuld om na vryheid om vir God te leef