Les 10 Die kunstigheid om verlorenheid vir God te glo en te ervaar as God se redding

Hierdie les is deel van die volwasse kategese onder die hoofopskrif KATEGESE op die webblad. U kan gerus na hierdie les luister en hoor waaroor hierdie geloofskursus dan gaan. Die kursus lei gelowiges om die evangelie weer buite die geestelikheid en godservarings van die afgodsdiens van die moderne Chrsitelikheid te kan ontdek. Hier na volg die opsomming van die les se Skriflesings. Hierdie kursus sal oor die loop van 2107 in ongeveer 40 lesse ontwikkel word.

In hierdie geloofsgesprek word gewys hoe die moderne Christelikheid dit wat die Woord van God as verlorenheid vir God openbaar, vandag leer asof dit redding is. Die moderne Christelikheid is die geestelike kunstigheid om verlorenheid vir God te glo en ervaar as redding, om die straf en oordeel van God te ervaar as vergifnis deur God. Vir die luister na hierdie geloofsgesprek kan u die volgende Skrifgedeeltes gereed hou.
Romeine 10: 1 – 4
Romeine 3: 19
Galasiers 1: 8 en 9
Romeine 2: 19 -21.
Matteus 16: 6 en 12
Matteus 23: 8 – 10
Romeine 1: 1 en 10: 14 – 17