Les 10 Die kunstigheid om verlorenheid vir God te glo en te ervaar as God se redding Mp3

In hierdie geloofsgesprek word gewys hoe die moderne Christelikheid dit wat die Woord van God as verlorenheid vir God openbaar, vandag leer asof dit redding is. Die moderne Christelikheid is die geestelike kunstigheid om verlorenheid vir God te glo en ervaar as redding, om die straf en oordeel van God te ervaar as vergifnis deur God. Vir die luister na hierdie geloofsgesprek kan u die volgende Skrifgedeeltes gereed hou.
Romeine 10: 1 – 4
Romeine 3: 19
Galasiers 1: 8 en 9
Romeine 2: 19 -21.
Matteus 16: 6 en 12
Matteus 23: 8 – 10
Romeine 1: 1 en 10: 14 – 17