13 Die Itsani verklaring van die kerkraad van Levubu oor die Algemene Sinode 2011 besluit oor die NGKA

Die kerkrade van die NG Gemeente Levubu en die NGKA Itsani het die verklaring uitgereik na die AS se nuwe visie vir ʼn nuwe spirituele gemeenskap waarin die belydenisse misken word maar op die naam en bates van die NG en NGKA kerk beslag gelê word.