Die Boek Romeine

Die brief van die apostel Paulus aan die gemeente van die Here in die stad Rome is so tussen die jare 55 tot 58 n.C. geskryf. Dit is aan die einde van sy derde sending reis. Hy is op pad om kollektegeld na die arm Joodse Christene in Jerusalem te vat: “25 Maar nou is ek eers op pad Jerusalem toe met geldelike hulp vir die gelowiges daar.” (Rom.15)…