30.04.2001 Brief vir die moderamen Noord Transvaal oor nagmaalsbeoefening teen die inhoud van die geloofsbelydenis van die kerk

Hierdie brief het ‘n oop gesprek aangevra oor die instel van ‘n nagmaalsbeoefening in die NG Kerk wat teen die NG Kerk se geloofsbelydenis oor die betekenis van die nagmaal is. Hierdie gesprek het nooit plaasgevind nie. Binne die spiritualiteit van die moderne Christelikheid kan daar nie oor die inhoud van geloof en die Woord ‘n gesprek plaasvind nie. Moderne Christelikheid gaan oor ‘n driftigheid om met God te identifiseer, nie om sy Woord te gehoorsaam nie.