2022.06.05 Preek Heilige Gees Pinkster regering tussengangers goddelike gees. Christus maak God se beloftes seëninge in ons

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons deur sy Gees regeer: Christus maak God se beloftes waar, en Hy maak dit deur die Heilige Gees ook geldig en werklik binne in ons en ons lewe. Christus maak God se beloftes seëninge binne in ons. Mense kan nooit geestelike tussengangers tussen God en mense word om as spirituele vaderfigure, spirituele leiers en leermeesters in ons lewe op te tree nie. Hulle maak nie God se beloftes in ons waar nie maar skep nuwe spirituele wette om ons kamstig deel van God se eie lewe, krag en persoon te maak. Dit is afgodsdiens.