20211017 Preek Openbare belydenis oordeel soos Jesus. Ons onderskei die liggaam van die Here in die Nagmaal tekens

Inhoud Hierdie preek wys hoe gelowiges die Here se liggaam in die tekens van brood en wyn in die Nagmaal onderskei. Hulle sien en glo dat Christus vandag nog steeds mens van vleis en bloed in die hemel is, en dat Hy deur die krag van sy Godheid hulle met Hom só verenig dat hulle sonde sy sonde is en sy gehoorsaamheid hulle gehoorsaamheid is. In die tekens van brood en wyn onderskei gelowiges wie is die een wat vir sondes gebreek en uitgegiet is, Christus en wie vir God se liefde heel is, ons wie in Christus is. In die moderne Christelikheid is die Nagmaal ʼn teken dat jy soos Jesus moet wes en leef en só word die Nagmaal die teken waarmee mense God se oordeel oor hulleself bring.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *