20210425 Preek Geborge ontwrig ontsteld rus . God het ons lief soos Hy Homself lief het

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus se lyding, kruisiging en dood is die wyse waarop die Vader en Seun mekaar as God verheerlik. Dit is nie die wyse waarop hulle mekaar verneder oor ons sondigheid nie. Wat die Vader en Seun vir mekaar doen, doen hulle in hul liede vir mekaar. God het Homself lief en sluit ons in in die liefde wat Hy vir Homself het. God maak nooit liefdesverklarings waarvan ons uitgesluit is nie of liefdesverklarings oor ons terwyl Hy in Homself oor ons verdeeld en grimmig is nie. God laat ons leef in die rus van die liefde wat Hy vir Homself het. Hy ontwrig ons nie met liefdesverklarings terwyl Hy Homself oor ons self verinneweer en verneder nie.