20210418 Preek goeie werk arbeiders werkers kinders vrede onrus. Christus maak ons dat ons goeie werk doen

Inhoud Hierdie preek wys dat God se teen stand teen ons sowel as ons vyandskap teen God in Christus se begrafnis finaal deur God beëindig is. Daardeur skep God ʼn vrede tussen hom en ons waar die werke waarvoor Hy ons voorberei het weer ons vreugde en ons lewe is. God maak ons nooit sy goeie werkers nie maar sy geliefde kinders wat met die goeie werke van hul Vader saam met Hom in sy skepping besig is. Só beëindig Christus ons vyandskap teen God waar ons sy aanstelling tot goeie werke opeis as ons magsposisie en hom van sy werke ontneem.