20210124 Preek Verlos verlossing liefde godsdiens sonde afgodsdiens. Christus verlos ons van regte sonde

Inhoud Hierdie preek wat is regte verlossing van regte sonde. Christus maak ons reg vir God se liefde sodat ons vir God kan leef. Dit is wat regverdigmaking beteken. Christus verlos ons van die afgode waarmee ons met God wil speel op so manier dat ons sy eer en dank om God te wees ons eie maak. Die moderne Christelikheid maak van Chrístus die pop, die afgod waarmee ons met God speel om so ons sonde ons liefdes en ons ware godsdiens te maak.