2021.06.13 Preek eie aanspreeklikheid kollektiewe mag spot. God maak ons diens volhoubaar

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die pad van regverdiges en die pad van
goddeloses. Dit is die verskil tussen die pad wat God vir ons as gelowiges maak in sy
skepping teenoor die selfopgemaakte paaie van goddeloses in hulle selfopgemaakte wêrelde.
God maak ons die regverdiges in sy skepping wat ons lewe rig volgens sy wil in sy wet en
wat goddeloses ontwrig en verwar in hul eiemagtigheid