20201220 Preek Godsdiens vryheid Kultus kerkbou aanbidding liefde. Christus maak ons sy kinders nie sy arbeiders nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen kinders van die Here en kinders wat as godsdienstige slawe gebore word en groot word. Kinders is deel van God se verbondsseëninge omdat hulle aan Jesus Christus behoort. Hulle kan nie aan God se verbond behoort sonder om aan Christus te behoort nie. God koop hulle los van die vloek van die wet waar hulle kultusse moet aandryf met hul liefdes en aanbidding. Die Here bou en dryf sy kerk deur die evangelieprediking sodat sy kinders Hom en mekaar kan dien en liefhê, sonder die las dat hulle die kerk moet bou en aandryf. God is kinders het godsdienstige vryheid van kultiese mag.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *