20201129 Preek spiritualiteit spirituele geestelike kennis liefde. Christus gee ons die gawe van liefde, nie slimmigheid nie

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons deur Jesus Christus in sy liefde insluit en daardeur in ons menslike liefde, geloof en hoop skep. God gee ons nie slimmigheid oor Hom en mense nie. Slimmigheid is hoe mense hul sondigheid en sonde wil lief hê as dit wat God in hulle skep. 1 Korintiërs 13 wys hoe liefde in gelowiges van hierdie slimmigheid verskil om jou sondes as jou liefdes te glo en uit te leef. Daarmee wys Paulus dat die hele verskuiwing vandag in die Christelike Kerke van geloof na sogenaamde spiritualiteit is niks anders as die verskuiwing van gelowige liefde na die slimmigheid om sonde as jou liefde uit te leef nie.