20201108 Preek Godsdienstige geestelike burger oorlog. Christus laat ons vir God leef en dien, nie veg en sterf nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil om in lyding met goeie werke te volheid teen die geweld van die regering en gemeenskappe teen ons en mense wat die landbougemeenskap se lyding wil misbruik vir hulle geestelike en godsdienstige oorloë. Dit wys hoe Petrus eers as Boeremag-lid met Christus wou veg ens sterf en dan as nuut gemaak word om met Christus te leef en te dien. In hierdie geloof leef gelowiges met hoop, in geregtigheid en vryheid, en veg nie daarvoor in burger-, geestelike- of godsdienstige oorloë nie.