20201101 Preek dissipel dissipelskap kindskap doop. Christus laat van die kleinste af God se liefde ken

Inhoud Hierdie preek wys dat binne die nuwe verbond wat Jesus Christus vir ons waar laat wees, is kindskap dissipelskap. Daarom is dissipelskap vir gelowiges om in en vir God se liefde te leef. Dissipelskap is nie om deur geestelike mentors en leermeesters met skolingskursusse in spirituele ervarings en morele vaardighede geleer en geoefen te word nie. Dit is dissipelskap in die ou verbond – geestelike vakmanskap. In die nuwe verbond leef van die kleinste tot die grootste in die dissipelskap van kindskap.