20201031 Preek bevestiging goeie slegte dominees. Christus maak en gee vir ons goeie dominees

Inhoud Bevestiging goeie en slegte dominees. Hierdie preek wys wat is die verskil tussen goeie en slegte dominees volgens die Here se eie woorde en Paulus se verduideliking van die verskil. Slegte dominees wil Jesus verteenwoordig by lidmate terwyl goeie dominees Jesus verkondig as Christus en Here, en dit met die sakramente verseël. Slegte dominees wil vir lidmate God se leiers, vaderfigure en leermeesters wees. Goeie dominees verkondig Christus as die enigste Leier, Seun van die Vader wat sy Vader ons Vader laat wees en enigste Leermeester.