20200920 Preek Bekwaam Genees toordokter. Jesus Christus is volledig toegerus om sondaars volkome te verlos

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen die Here wat self in Jesus vir sondaars die Christus geword het en al die Christusbeelde en -figure wat gepreek en voorgeleef word waar Jesus die Here word deur sy kruis en dood. Die Here het die Christus geword om sondaars te bedien met verlossing, nie om meer goddelike krag en mag te kry om hulle nog mee te onderwerp nie. Wie glo die Here het die Christus geword, vertrou hulle self toe aan Hom as Geneesheer, Verlosser. Wie glo Jesus het die Here geword, deur sy kruis en dood, glo in Jesus as net nog ʼn toordokter, ʼn toordokter wat jou verwyt en veroordeel vir jou siektes en jou dan onderwerp aan sy goddelike kragte en magte, sonder om jou te genees.