20200906 Preek Erfenis blydskap bedreiging bloed offer. God gee ons die gawe om in sy liefde te leef

Inhoud Hierdie preek wys dat God Homself in Christus ons erfdeel maak. Hy gee Hom en sy liefde as gawe sodat ons Hom onbevange kan dien. Daarom is ons lewe ons vreugde en leef ons ons eie lewe in sy liefde en diens. Hy maak dat ons altyd ons lewe as diens aan God oordink. Jesus wie as afgod gepreek word, eis bloedoffers: of jy offer jouself en jou lewe vir Hom op of Hy vernietig jou deur al die geweld van hierdie goddelose wêreld. Vir hierdie afgod wat Jesus genoem word kan jy net in vrees oorleef, terwyl jy jouself en alles wie jy is en wat jy het vir hom as bloedoffer moet prysgee, opgee, weggee en oorgee. Christene leef in vreugde hul lewe met die Here as gawe en gee dit nie op om vreesbevange net te oorleef nie.