20200410 Preek Paasfees. Opstanding. Simbole. Jesus het sy eie dood en opstanding alleen bedoel, beplan en uitgevoer

Inhoud Preek Paasfees. Jesus se eie bedoeling en beplanning. Opstanding. Hierdie preek wys dat Jesus se eie bedoeling, beplanning en uitvoering was om Homself die Christus te maak. Niemand het hom hierin erken of ondersteun nie. Almal het Hom in sy eie bedoeling, beplanning en uitvoering verlaat, verwerp, verloën en teengegaan volgens hulle eie verwagtings van hoe die Christus moes wees. Jesus is God wat self die Christus is. Daarom beskik hy om die Christus te wees deur sy dood en opstanding. Wie Jesus Christus self bedoel, beplan en uitgevoer het om te wees vir Hy is, raak vandag verlore vir die kerk deur opgemaakte geestelike seremonies en stories waarmee geestelikes maak of hulle met deernis en ondersteuning Jesus se lyding met hom meemaak en Hom uit die dood herleef. ds. Petrus Kriel