20200105 Preek oor opstanding uit die dood. Die gawe van die ewige lewe maak ons tydelike lewe vir altyd kosbaar

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus se gawe om altyd met ons as Here te leef en as mense vir Hom te laat leef, aan ons tydelike lewe ewigheidswaarde gee. Elke oomblik en geleentheid is deel van ons lewe vir altyd met God. Dit maak elke oomblik en geleentheid nuut en deel van ons toekoms. Ons einde is nie die dood nie maar die lewe. In goddeloosheid en afgodsdiens gee mense hulle oor aan die gelatenheid en verslaenheid van die verganklikheid en nietigheid wat die dood aan die lewe gee. In hierdie wete van verganklikheid probeer goddeloses hulself nuut maak met die genietinge van die lewe en bygelowiges hulle self met goddelikheid verhef bokant hul eie menslikheid. Gelowiges leef hul tydelikheid as deel van die nuutheid van hul ewig lewe met en vir God. Elke tydelike geleentheid en oomblik is deel van ons ewige identiteit. ds. Petrus Kriel Levubu