2020.12.25 Preek Kersfees lot onderwerp diens liefde. Christus maak ons beurt en saak Syne

Inhoud Kerspreek Hierdie preek wys dat die Here ons verlos uit die geloof dat die gevolge van ons eie magspeletjies is sy lot vir ons. Met hierdie ongeloof leef ons in die mag van ons vyande deur dat ons hulle mag oor ons ervaar as liefde vir ons. God maak ons sonde nie ons lot nie maar maak ons beurt vir sy straf en ons saak met God, sy beurt en sy saak. Dit doen Hy deur in ons plek mens te word op Kersdag sodat ons nooit weer ons sonde en die gevolge van ons sonde as God se lot vir ons kan glo nie. Ons glo en leef nou uit God se ontferming.