2020.11.15 Preek Broederskap Verbroedering Geloofsgemeenskap Christus is ons Hoeksteen, nie die Klip waaroor ons val nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil in die verbintenis tussen God en mens deur Christus en deur goddeloosheid. Christus verbind ons met ontsag aan sy Vader en met respek aan gesagsdraers, met broederliefde tot ons medegelowiges en respek vir alle mense. Goddeloosheid draai hierdie verbintenis om met ontsag vir gesagsdraers en respek vir alle gode, en broederlike liefde vir die gemeenskap en minagting vir almal wie nie in hierdie broederlikheid deel nie. Die moderne christelikheid wil hierdie verbroedering in die wêreld voorhou as die nuwe liefde van Christene vir God en die wêreld.