2020.10.18 Preek Bevestig werklik waar doop. Christus bevestig God se beloftes vir ons en ons kinders

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus God se verbondsbeloftes waar maak en ʼn werklikheid in ons en ons kinders se lewe maak. Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy stel Christus is die “ja” op al God se verbondsbeloftes. Christus is nie ʼn jabroer wat ja sê terwyl jy eintlik self God se verbondsbeloftes in jou lewe ʼn werklikheid moet maak nie. Christus bevestig God se verbondsbeloftes en daarvan is die doop ʼn teken, dat Hy ja sê. In afgodsdiens word die doop en herdoop ʼn teken dat mense met hul bekering “ja” sou gesê het op nuwe alternatiewe beloftes wat God nog nooit teenoor mense gemaak het nie: om hulle aan sy goddelikheid te laat deel. Daarom soek mense bevestiging dat God hierdie alternatiewe afgodsdiensbeloftes waarmaak deur ʼn nuwe alternatiewe doop.