2020.10.04 Preek Nagmaal Losprys dienaars beker heers bevryding mag. Christus se losprys maak ons dienaars

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here alleen ly en opstaan uit die dood om sy kerk met sy genade en liefde te bedien. Jesus Christus het nie deur sy heilswerk Baas geword nie maar Dienaar. Daarom kan ons nie sy lydingsbeker drink nie en nie só saam met Hom Baas en baasspelrig oor die goddelose wêreld word nie. Hy maak ons dienaars in sy liefde en gee vir ons nie sy lydingsbeker nie, maar die Nagmaalsbeker om te wys Hy het ons tot diens losgekoop, nie tot baasskap bemagtig nie.