2020.09.13 Preek Vergifnis Evangelie Wet Restitusie Vergoed liefde. Ons glo in Christus en aan sy vergifnis

Inhoud Vergifnis wet evangelie restitusie vergoed liefde. Hierdie preek wys dat Christus ons deur die evangelie en nie deur die wet vergewe nie. Daarom mag ons mekaar ook nie meer deur die wet nie maar deur die evangelie vergewe. Vergifnis deur die wet beteken om jou sondes reg te maak en jou sondigheid reg te kry. Vergifnis deur die evangelie beteken dat Christus jou heilig, regverdig, skuldloos, foutloos en onberispelik vir sy liefde en diens maak deur sy lyding en opstanding. Om mekaar as medegelowiges te vergewe beteken dat ons Christus se vergifnis vir mekaar glo. Ons aanvaar mekaar soos Christus ons heilig, regverdig, skuldloos en foutloos vir sy liefde en diens maak. Die geestelikes van hierdie wêreld preek vergifnis as restitusie en vervulling met goddelike krag. Jy moet jou sondes reg maak met erkennings, berou en vergoeding, en dan jou self met God se goddelike krag reg kry. Binne vergifnis deur die wet gaan die liefde verlore.