2020.04.19 Christus vergewe ons omdat God se liefde sy eer is nie omdat ons so spesiaal is nie

Inhoud hierdie preek wys dat Jesus in afgodsdiens net gebruik word om mense se narsistiese geestelikheid te bevestig. In hierdie geestelike selfbewondering word Jesus se dood gesien as God wat goddeloses se gevoel dat hul spesiaal en besonders is, herbevestig. Hierteenoor vervul Jesus Christus God se verbondsbeloftes ter wille van die eer van sy Naam. Dit is God se eer om ons nie volgens ons sondes te behandel nie, maar volgens sy liefde, omdat sy liefde sy eer is. Wie Christus só vertrou, breek uit hulle geestelike narsisme en verbind hulle weer tot naaste liefde soos hulle self. Dit wys dat die geestelikes in die NG Kerk net soos met die ballinge in Babilon nog steeds nie met die afgodsdiens kan breek dat God nie ons selfwaan oor hoe spesiaal en besonders ons is, sou bevestig nie.