20191103 Preek Openbare belydenis Twee soorte bekering Christus bekeer ons tot sy liefde en na sy wil

Inhoud Hierdie preek wys dat deur ʼn openbare belydenis van geloof getuig jongmense oor hoe hul van die wet van God hul wegkeer en tot Christus bekeer om net alleen deur die geloof vir God se liefde reg, heilig en onskuldig te wees. Verder getuig hulle van ʼn tweede soort bekering waarin hulle nou waardig is om hul van sonde tot die nuwe wet in Christus te bekeer. Hierdie twee bekerings van geloof en gehoorsaamheid maak mense vry van die geestelike toewyding wat waardeloos is, jou vuil maak en jou laat verlore gaan, en dit maak jou ook vry van geestelike leiers en mentors as gidse, ligte, onderwysers en leermeesters van God se wet in jou lewe. Deur hierdie twee bekerings kan jy jouself vir God wees soos Hy jou gemaak het en nie ingebreek word deur geestelikes wat jou afbreek en opbou volgens hul geestelikheid nie.