20191027 Preek Heiligmaking roeping Afrika DIe Here Jesus laat ons rustig aanhou sukkel met ons roeping

Inhou Hierdie preek wys dat ons heiligmaking is om aan te hou sukkel met ons roeping teenoor God in die sekerheid dat ons reg en heilig is vir sy liefde. Wie in hierdie geloof leef, word nie moeg en sak nie uit sy roeping teenoor God uit nie. Wie glo dat hulle vir God beter moet word sodat God hul nie meer moet laat sukkel met hul roeping nie, sak uit en gee op teenoor die eise van die lewe. Gelowiges gee hulle nie oor aan die vernieling van die “Afrika-droom” nie, maar bly hul roeping vervul ten spyte van die vernieling deur die “Afrika-droom”