20191013 Preek straf tug heiligmaking God se straf en bestraffing gee ons die bewys van ons heiligheid vir Hom

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here sy kinders se sondes straf en bestraf as tugtiging. Die doel van die Here se tugtiging van sy kinders oor hul sondes is om die onsienlike dinge te kan sien: die Here as hul barmhartige Hoëpriester wat die enigste offer vir hul sonde, eens en vir altyd gebring het, om hulle vir sy liefde altyd heilig en volmaak te laat wees. Ons bring nooit weer offers vir ons sondes om ons vir God reg en goed te maak nie. Daarom straf en bestraf God nou ons as sy kinders se sondes om ons te keer om sonde as om geluk te glo en om ons heiligheid vir Hom te kan sien. Tug is nooit iets wat ons oor bly kan wees of verstaan nie. Dit is bedoel om ons aan ons roeping en diens aan God vas te hou. Die moderne Christelikheid wil ʼn nuwe straflose tug sonder enige bestraffing deur God oor ons sonde instel omdat hulle nie meer weet wat is die onsienlike wat ons moet sien nie: God het ons vir sy liefde geheilig.