20190922 Preek Openbare geloofsbelydenis Christus se verlossingsdade laat ons God se liefde openlik bely en ook wys in ons lewe

Inhoud Hierdie preek ter geleentheid van Anton O’Reilly se openbare belydenis in die NG Gemeente Kimberley wys dat ons getuig deur wat ons oor Christus sê en hoe ons lewe wys dat ons in sy liefde leef. Ons bely dat Hy ons met Hom verenig sodat Hy ons sonde was en ons sy heiligheid en regverdigheid as mens is. Só is ons en ons liefde vir God reggemaak. God se liefde vir ons wys in die goeie werke waarin ons sommer net gehoorsaam is aan sy wet, sonder enige verwagting van straf of beloning, met die regte wet wil by sukkel en wil luister na ons oortredings en eise van die wet sonder dat ons skuldig of sleg is daaroor. In afgodsdiens word hierdie getuienis só verwring dat mense oor hul spesiale liefde vir God praat, nie meer oor sy liefde vir hulle nie en hulle God se goddelike mag wil uitbeeld en nie meer hul menslike goeie werke volgens God se wet wil wys nie.