20190714 Preek Goeie werke kerk kaping. Christus maak ons waardig om weer ons eie lewe in liefdevolle diens te leef

Inhoud Hierdie preek wys hoe God gelowiges waardig en lief maak om besig te wees met die goeie werke waarvoor God hulle bestem. Hierdie daad van God maak dat gelowiges weet hul lewe en werk is die moeite werd vir God, al probeer goddeloses hierdie lewe kaap en werk kaap. Teenoor hierdie lewenswyse staan die leeglêery van goddelose geestelikes en magtiges wat hul wil bedrywig hou met gelowiges se werk en lewe sonder dat hul met hul eie werk en lewe besig is waarvoor hulle geroep en bestem is. Paulus wys die gelowiges hoe om te volhard met hul eie lewe en werk, en nie hierdie waanwêreld van leeglêers te onderhou en te finansier nie.