20190707 Gelowiges leef in die verwagting van God se vervulde beloftes

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus se vervulling van God se verbondsbeloftes vir ons ʼn belofteryke toekoms ontsluit. Hierteenoor is die geestelikheid van hierdie wêreld spiritualiteite wat ingesteld is op die skuld van sondes van die verlede en op die onmiddellike bevrediging van sondige begeertes. Hierdie greep van sonde maak dat mense hul toekoms verloor in die skuld van die verlede en die vernieling van die bevrediging van die teenswoordige oomblik. Dit is wat gelowiges uitsigloos op die toekoms maak, hierdie geestelikheid waarin hulle weer terugval in die greep van sonde deur geestelike minderwaardige en armsalige reëls. Die verskil tussen praktyke van die sondige natuur en die vrug van die Gees gaan oor die verskil om terug te val in ʼn geestelikheid van skuld en onmiddellike bevrediging van drifte en om jou in liefde diensbaar te wy aan die toekoms wat opgesluit is in God se vervulde beloftes.