20190623 Die Here red ons van die haat van goddeloses waarin geestelikes ons wil oorgee

Inhoud Hierdie preek wys hoe die NG Kerk en amptenary gemeentes versaak deur met die goddeloosheid van die nuwe nasie en gemeenskap in ʼn saamblyverhouding in te gegaan het. Terwyl die owerheid en staat hul self wetlik en amptelik godloos verklaar het, is hierdie geestelikes verlief op hulle en gee hulle in hul verliefdheid hulself oor aan die godlose gemeenskap met die geloof dat hul liefde hulle sal verander. Hierdie sogenaamde nuwe missionale liefde van Jesus wat as ʼn weerlose lammetjie Homself aan goddeloses se haat sou oorgegee het, is nou die voorbeeld van hoe lidmate en gemeentes hul aan die goddelose gemeenskap se haat moet oorgee. Die Here verbind ons in sy troue liefde tot liefde vir Hom, sy kerk en ons vyande, maar lewer ons nooit uit aan die haat van God se vyande nie. Hierdie Jesusbeeld is die afgod waarmee die NG Kerk se amptenary en vergaderinge gemeentes en lidmate oorgee aan die haat van goddeloses om hul nuwe saamblyverhouding met die staat te regverdig.