20190602 Christus se vergifnis laat ons herhaaldelik sondes bely en weer reg doen

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen om herhaaldelik sonde te erken en weer volgens die wet te leef, en om dit te doen wat Johannes “aanhou sonde doen” noem. Christus se verlossing verbind ons juis tot ʼn liefde in God se liefde waarin ons herhaaldelik sondes bely en herhaaldelik weer volgens sy wet goed doen. Om aan te hou sonde doen, is om van Jesus ʼn afgod te maak sodat ons in ons sondige begeertes kan voortleef asof dit ware liefde is. Dit is wat alle afgode doen: hulle maak sondige drifte God en mense se ware liefdes. Vandag se geestelikes wil ons laat terugval in die heidendom deur “om aan te hou sonde doen” voor te hou as die nuwe geestelike lewe wat Jesus vir ons bewerk het: ʼn lewe nie volgens die reg van God se wet nie, maar in die krag, mag en lewe van God self. So maak geestelikes vandag van die terugval in die heidendom, die sogenaamde ware geestelike lewe.