20190512 Christus is God se Woord nie God se whatsappboodskappie nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die Bybel as die Woord van God en die Bybel as sogenaamde boodskappies tussen God en mense. God se Woord is sy skeppende woord en deur sy Woord skep Hy in ons geloof in Hom as teenwoordige Here en bring Hy ons tot aanbidding as die teenwoordige Here. Die Bybel is nie boodskappies van God wat aan ons interpretasie en verstaan voorgelê word waarin ons vir onsself geestelike boodskappies kan vind nie. Dit is God se Woord waarin hy Homself openbaar op so wyse wat ons in Hom as Here glo en Hom as God aanbid.