20190505 Christus maak ons reg om te dien nie mooi te wees nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen hoe die Here ons regmaak vir sy diens teenoor hoe geestelikes mense ons wil mooi maak vir God. Regverdigmaking deur Christus is altyd reg maak om toegerus met die regte lewenshouding diensbaar te wees. Christus beklee ons nooit met skoonheid en krag om te wys hoe God sy mag met ons deel nie. Daarom is die deugdes waarmee ons dien nie ʼn vertoon van ʼn geestelike houding om God uit te beeld en te verteenwoordig nie. Dit is altyd die ingesteldheid waarmee ons dien. Daarom wys Christene in hul lewe altyd die merke waar hulle seergekry het in hul liggaam en siel in die moeilike take waarvoor God hulle gebruik het. Ons wys nie skoonheid en krag nie, ons wys littekens van dienswerk