20190428 Christus laat ons in voltooide werklike en volkome liefde leef

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons vandag saam met Hom laat leef deur geloof, liefde en hoop. Geloof, liefde en hoop gaan net oor liefde: geloof in die liefde van die Here wat vir ons gestraf is en nie gaan veroordeel nie, met die gawe van liefde wat die Here reg en goed laat wees al is dit vol foute en tekortkominge en met die hoop dat hierdie liefde van God vir ons en ons liefde vir Hom, ewig sal wees deur ons opstanding uit die dood, om weer vir altyd met God te wees. In ongeloof leef mense in die verlies van hierdie teenwoordige liefde en soek daarom deur afgodsdiens, wellustige seks en dronkenskap verlore liefdes in die verlede of afwesige liefdes van vandag in die toekoms. Christene se lewe in geloof, liefde en hoop laat hulle leef met ʼn voltooide verlede, ʼn verwagting van die toekoms in die werklikheid van vandag se vervulde liefde.