20190324 Bekering is om gehoorsaam aan God te leef en nie om God deur jou te laat leef nie

Inhoud Bekering is om die lewe wat God vir ons gee te leef met ʼn innerlike vreugde in wie God vir ons is en met ʼn lus en liefde om sy wil te doen. Daarmee keer onsself weg uit ʼn onbehaaglikheid met God en ʼn lusteloosheid en afsydigheid teenoor sy wil. Dit doen ons omdat Jesus Christus vir ons lewend maak vir God. In ons vereniging met wie die lewe wat Hy as mens in die hemel leef, maak Hy God ons vreugde en sy wil ons lus en liefde. Só wy onsself toe om ons lewe volgens god se wet vir God te leef. In afgodsdiens moet mense hul self dood maak sodat God sy lewe in en deur mense kan leef. In hierdie dooie bekerings moet mense hul self in ʼn onbehaaglikheid met Homself en hul self hul lus en liefde vir hul eie lewe verloor sodat God sy lewe deur hul kan leef.